Het bestuur van de NVAV ziet het als een belangrijke taak zowel tijdens de bouw van vliegtuigen als tijdens het gebruik daarvan, de veiligheid voor inzittenden en derden te verhogen. 

  De Regeling Amateurbouw Luchtvaartuigen is voor een groot deel gebaseerd is op de eigenverantwoordelijkheid van de bouwer en de NVAV heeft in de Regeling geen formele rol toegekend gekregen. Daarom richt het veiligheidsbeleid van de NVAV zich meer op adviseren en stimuleren, dan op controleren en bewaken.
  Omdat tijdens het bouwproces en het gebruik van amateurbouw luchtvaartuigen een aantal fasen zijn te onderscheiden, heeft het NVAV bestuur besloten tot het volgen van een modulaire aanpak.
  Dit biedt tevens het voordeel, dat de bouwer bij het doorlopen van de diverse procesfasen, steeds op de juiste wijze kan worden betrokken bij het veiligheidsbeleid.

  Vakbladen

  Verenigde vleugels                          

  Secretariaat

  De Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers NVAV

  Secretariaat :
  Huizerweg 108
  1402 AH Bussum
   
  Onze standaard vergaderlocatie is Pionier Hangaar, Maraboeweg 12, Lelystad.
  Hier hebben wij onze maandelijkse bijeenkomsten, waar veel uitgewisseld wordt met elkaar.