Hoewel het bouwen op zich een plezierige bezigheid is, streven de meeste bouwers er naar om te gaan vliegen.

Mag dat zomaar?

Nee. De wet vereist voor het vliegtuig een bewijs van luchtwaardigheid (BvL) en voor de vlieger een Vliegbrevet.
Voor een zelfgebouwd vliegtuig kan een BvL in de catagorie R (restricted) worden aangevraagd.

Sinds 1994 bestaan hiervoor in Nederland bruikbare regels. In geval van een reeds eerder gecertificeerd ontwerp verlangt de overheid een "Eigen Verklaring" van de bouwer dat het vliegtuig is gebouwd in overeenstemming met de door de ontwerper vastgestelde tekeningen en bouw methodes. Verder wordt een "Verklaring van geen bezwaar" verlangd, afgegeven door een daartoe bevoegde persoon.

De NVAV is een vereniging met bijna 300 leden die actief zijn in het bouwen van en vliegen met zelfgebouwde vliegtuigen.
Ten tijde van de oprichting van de NVAV in 1971 werd dit beschouwd als onmogelijk en van overheidswege onacceptabel. Geleidelijk is dit beeld verbeterd. Al is het is nog steeds geen kleinigheid om met je zelfgebouwde vliegtuig de lucht in te gaan zijn reeds tientallen in Nederland die het doen. De meesten zijn lid van de NVAV, waarin zij elkaar ontmoeten, inspireren en helpen in woord en daad. Veel leden hebben een professionele opleiding en werkkring.

Afdrukken E-mail