NVAV onderhouds schema begeleidend schrijven

Dit is het begeleidend schrijven bij:

NVAV voorbeeld onderhoudsschema (MS Excell document). Is in de downloadpagina te downloaden..

Het originele onderhoudsprogramma is aangeboden door de heer Stef Loup van ILenT aan Tim Weert en verder door Tim uitgewerkt op basis van zijn Europa TG met Rotax 914.
Dat document is als voorbeeld door IW geaccepteerd als goed model voor alle NVAV onderhoudsprogramma’s
Het is nu zo goed mogelijk tot een algemeen document gemaakt waarbij veel zaken als voorbeeld zijn gebleven.
Het document model voldoet aan EASA Part M, uiteraard aangepast naar de behoefte van de EXPERIMENTAL ofwel Chapter II vliegtuig eigenaar.
Voor internationale toegang en eenvoudige aansluiting op fabrieksmanuals is het hele document in het Engels opgesteld.
 
Het is opgezet in Excel 2003 om eenvoudig in kolommen te kunnen werken. Het document is zodanig bewerkt, dat gebruikmakend van eigenschappen van Excel, dingen geautomatiseerd zijn, zodat  je allerlei zaken maar 1 keer in hoeft te vullen, en daarmee automatisch in de rest van het document ingevuld worden.
Bij onvoldoende kennis van Excel is het goed hulp te vragen bij iemand met kennis daarvan.
 
Voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het document te bewerken is het goed om op pagina "Preface1" op het veld “date” te gaat staan. Daar staat een formule ( =Cover!$O$3 ) in. Daar wordt de datum van de cover automatisch ingevuld. Bewerk het document in volgorde vanaf de cover pagina, en allerlei gelijkluidende velden in pagina’s erna worden dan automatisch overgenomen. 
Anderzijds, juist omdat er gebruik gemaakt wordt van Excel, kan de inhoudsopgave “Contents” niet automatisch gegenereerd worden, dat moet nog met de hand gedaan worden.
Voor iedere pagina is apart een printinstelling gemaakt.
Er wordt uitgegaan van 300 DPI printen. Het komt soms voor dat sommige InktJet printers een grotere ondermarge hanteren waardoor het soms niet lukt om aan het einde van een pagina het papier te kunnen “uitduwen”.
Een koptekst wordt niet gebruikt (marge is niet van belang).  In de voet wordt automatisch de bestandsnaam geplaatst. Bewaar het document met een passende eigen naam b.v. “Maintenace-Program-PH-##-R06-02-03” Dit komt onderaan iedere pagina te staan met de Revisie (R##) en de datum (Jaar-Maand-Dag, dan komt in volgorde in het computermapje met deze documenten).
Verder moet er mogelijk een beetje “fiedelen” door rijen toe te voegen en de blauwe pagina aanduidingen tussen te kopiëren.
Door de vele variaties die mogelijk zijn, kan het zijn dat er dingen toegevoegd of verwijderd moeten worden.
Als er rijen verwijderd worden kan het zijn dat op vervolgpagina’s in velden #Ref kom te staan. Dat komt door de verbindingen die gemaakt zijn om de pagina’s te automatiseren. Deze #Ref inhoud van velden kunnen verwijderd worden (Cel aanklikken, op de <Delete> toets drukken en klaar).
Mogelijk moeten hele TAB’s verwijderd worden of kan een TAB toegevoegd worden met een onderwerp waar niet aan gedacht is. Om snel van start te kunnen zijn de TAB’s “Master Portret” en “Master Landschap” toegevoegd.
Per TAB:
C                             Spreekt voor zich
Contents:                  Algemeen overzicht, met de hand bijwerken
Preface1:                  Standaard statement
Preface2:                  Revision, zelf invullen, List of effective pages: de data en revisie nummers worden automatisch aangepast als je de datum en revisie van de desbetreffende pagina aanpast. Helaas WEL handmatig de Page velden aanpassen.
Preface3:                  Vervangen wat rood is
Preface4:                  Standaard tekst, niets aan doen
Modifications:           Aanpassen een uw project
BLA –AD-SB-OAL: Van toepassing zijnde documenten
Componentes:            Lijst van apparatuur
Insp Aircraft:             Algemeen inspectie programma
Insp Eng:                   Gedetailleerd motor inspectie programma
Insp Propeller:           Gedetailleerd propeller inspectie programma
AIP:                          Open document voor aanvullende inspectie
On Condition:          Vastlegen verlengen levensduur “on condition”
HIL:                          DDL / HIL open items
Fuel M:                     Branstof management (kan ook in het vliegboek bijgehouden worden)
Log entry :                Standaard document voor Log entries
Master :                    Twee TABs om eigen TABS op basis van de vaste indeling te maken.
 
Een heel verhaal.
Europa / Rotax vliegers hebben duidelijk een voordeel, veel van wat daar op betrekking heeft zit nog in het document.
Voor andere types vliegtuigen is het handig om 1 persoon of met een paar man samen het document om te werken naar het gezamenlijke type vliegtuig om daarna de vliegtuig specifiek dingen er in zetten.
Ook is het uiteraard handig om elkaars motor of airframe deel over te nemen.
Er zijn nogal wat Rotax-en, Lycomings en BMW’s. Neem zoveel mogelijk over van elkaar. Beter goed geplakt dan slecht bedacht is hier een belangrijk motto.

Afdrukken E-mail