Procedure geluidmeten

Dit is een beknopte beschrijving van een deel van de procedure geluidmeten zoals deze in het door de ANMI opgestelde en door IVW geaccepteerde Kwaliteitshandboek [ 345 Kwaliteitshandboek ANMI ] in detail is beschreven. Hier beschrijven we alleen het deel dat voor de bouwer / invlieger van belang is.

Alvorens een vliegtuig in aanmerking kan komen voor een geluidmeting, moeten de hiervoor relevante gegevens van het vliegtuig in kaart worden gebracht. De eerste stap is het invullen van een aanvraagformulier voor een geluidmeting. Wij gaan er vanuit dat het invliegen met de door de NVAV opgestelde checklist [ 310 Checklist-Invliegen] is of wordt uitgevoerd. Voor het geval deze checklist nog niet in uw bezit is, wordt gelijktijdig met het digitaal invulbare aanvraagformulier een checklist invliegen mee verzonden. Deze checklist is uw hulp bij het invliegen. Pas wanneer deze lijst is afgewerkt, kunnen de voorbereidingen voor het geluidmeten worden opgestart.

De invlieger zal volgens IVW voorschrift de Vy, R/C en de D15 moeten bepalen. [ 330 Procedures bepaling D15, Vy en Rate of Climb ] Het is zaak dat de invlieger daarover contact opneemt met de geluidmeetploeg. Hij krijgt dan speciale instructies over de uitvoering van bepaalde proeven. De verkregen gegevens moeten, onder vermelding van de QNH en de temperatuur tijdens de proeven, worden gemeld aan de ANMI- geluidmeetploeg. De verzamelde gegevens worden vervolgens teruggerekend naar standaardatmosfeer, om de juiste waarden te verkrijgen. 

De D15-meting (afstand voor 50 ft obstakel) kan momenteel alleen op vliegveld Budel (EHBD) worden uitgevoerd. Alle overige gegevens van het vliegtuig worden daarbij ook gecontroleerd. 

Om de vliegproeven en de geluidmeting uit te kunnen voeren, moet u wel een tijdelijke ontheffing hebben. U kunt een tijdelijke ontheffing voor het vliegen zonder geluiddocument (als bedoeld in Artikel 3.19 Wet luchtvaart) bij diLent aanvragen. Deze actie moet u zelf ondernemen.

Indien u weinig vliegervaring heeft maar toch zelf het vliegtuig wenst te besturen bij de geluidmetingen, kan het geen kwaad de voor deze metingen vereiste track en het stijgprofiel vooraf te oefenen. Informatie hierover kan tijdens de controle op vliegveld Budel worden verkregen.

Afdrukken E-mail