• galleries
  • Seppe Classic Cars & Aeroplanes 11 en 12 juni 2016

Procedure bepaling D15, Vy en RC

Deze procedures dienen verplicht uitgevoerd te worden om de werkelijke performance van het vliegtuig in de op dat moment bestaande configuratie vast te stellen. Na het uitvoeren hiervan bent U in staat om het formulier [340 Aanvraagformulier (Ih)] voor een geluidmeting door het ANMI volgens ICAO Annex 16; chapter 10; 3rd edition; amendment 8 van 24-11-2005 ", in te vullen.

De definitieve metingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de door IVW goedgekeurde procedure geluidmeting welke in het kwaliteitshandboek [345 Kwaliteitshandboek ANMI ] is vastgelegd.

De metingen mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde personen die zijn geinstrueerd over de juiste procedure door de ANMI-geluidmeetploeg.

Het onderstaande dient ter informatie en ter voorbereiding. De enige plaats waar op dit moment de D15 kan worden vast gesteld en het geluid wordt gemeten is het vliegveld Budel.

De vastgestelde waarden kunnen tot correctie van het vlieghandboek leiden. Na het vaststellen van de werkelijke performance dient een aangepaste versie van dit handboek bij IVW ingediend te worden.

Bijlage M15,

Procedure voor het bepalen van: D15

Apparatuur:

Plattegrond en maatschets van EHDB

Meetinstrument met waterpas (ANMI)

Handheld radio voor waarnemer (ANMI)

Meetband 50 meter (ANMI)

Meetvoorwaarden:

Het vliegtuig is op MTOM gebracht en mag vervolgens maximaal 1 uur vliegen. Na deze tijd moet het vliegtuig opnieuw op MTOM worden gebracht.

Maximum crosswind 5 kts

Uitvoering: De vliegproeven worden vanaf vliegveld Budel ( EHDB )uitgevoerd.

Op tweezitters vliegt de eigenaar of testvlieger samen met een passagier of (in plaats daarvan) ballast.Een van de volgende ANMI medewerkers doet de waarnemingen: Dhr. D. Lendering of Dhr. J.J.M Vlaar.

Op Eenzitters worden de vliegproeven door een gecertificeerde testvlieger of door de eigenaar zelf uitgevoerd. Hierbij moet altijd, een door de ANMI geluidmeetploeg aangestelde, waarnemer aanwezig zijn. Voor Eenzitters is een speciale, hier niet nader omschreven, procedure van toepassing.

Procedure: De startpositie van het vliegtuig is met het neuswiel, dan wel bij staartwielconfiguratie de hoofdwielen, op de threshold van de runway. Met volgas wordt versneld naar 1,3 maal de overtreksnelheid. Vervolgens wordt in grondeffect versneld naar Vy. (Vy bepaald door ANMI, zie 320) Met het meetgereedschap van het ANMI wordt visueel bepaald waar het vliegtuig zich op 15 meter hoogte bevindt boven de baan. Deze procedure wordt herhaald tot driemaal een gelijke meetwaarde is vastgelegd. De maximale toelaatbare spreiding in de hoogtewaarneming is ± 5% = 0,75 M

Verwerking meetresultaten:

De verkregen waarde voor D15 wordt vastgelegd op het formulier 330 Aanvraagformulier voor een geluidmeting door ANMI volgens ICAO Annex 16; chapter 10; 3rd edition; amendment 8 van 24-11-2005.

Bijlage N -1 wordt gebruikt om de gemeten waarden te corrigeren naar standaardatmosfeer.

Bijlage M-Vy

Procedure voor het bepalen van: Vy en het propellertoerental

Apparatuur: Stopwatch (ANMI)

Boordinstrumenten

Propeller Tachometer (ANMI)

Meetvoorwaarden:

Rustig weer, vrij van thermiek, turbulentie, en/of neerslag Het vliegtuig is op MTOM gebracht en mag vervolgens maximaal 1 uur vliegen. Na deze tijd moet het vliegtuig opnieuw op MTOM worden gebracht.

Uitvoering:

De vliegproeven worden vanaf Budel uitgevoerd. Op tweezitters vliegt de eigenaar of testvlieger samen met een door de ANMI geluidmeetploeg aangestelde waarnemer.

Op Eenzitters worden de vliegproeven door een gecertificeerde testvlieger of door de eigenaar zelf uitgevoerd. Hierbij moet altijd een door de ANMI meetploeg aangestelde waarnemer aanwezig zijn.

Voor Eenzitters is een speciale, hier niet nader omschreven, procedure van toepassing.

Procedure:

Vastleggen: Temperatuur op het veld.

Indien voorhanden: hoogtetemperaturen.

Indien niet beschikbaar: temperatuurverloop volgens standaardatmosfeer

Ter verificatie worden bij Vy de verticale snelheden (RC) bepaald bij verschillende vliegsnelheden. De in het vliegtuighandboek gespecificeerde Vy geldt hierbij als uitgangspunt. Testvluchten worden uitgevoerd bij Vy, Vy + 5kts en Vy - 5kts. De verticale snelheden (Rc) worden bepaald volgens de daarvoor vastgelegde procedure.

Als de meetresultaten geen duidelijk maximum laten zien, worden extra metingen verricht met een interval van 5 kts. Verwerking meetresultaten De juiste waarde voor Vy is de vliegsnelheid waarbij de verticale snelheid RC een maximum bereikt. De verkregen waarde voor Vy wordt vastgelegd op het formulier 330 Aanvraagformulier (Ih) voor een geluidsmeting door het ANMI volgens ICAO Annex 16; chapter 10 ;3rd edition; amendment 8 van 24-11-05.

Op het formulier (le) wordt het bijbehorende propellertoerental vastgelegd. De uit de aanwijzing van de boordinstrumenten verkregen waarde voor Vy wordt gecorrigeerd voor druk en temperatuur volgens standaardatmosfeer. De hoogte, bereikt halverwege de klim, geldt als basis voor deze correctie.

Bijlage N -1 wordt gebruikt om de gemeten waarden te corrigeren naar die van de standaardatmosfeer.

Bijlage M-RC,

Procedure voor het bepalen van: Rate of Climb (RC)

Apparatuur: Stopwatch (ANMI)

Boordinstrumenten

Propeller Tachometer (ANMI)

Meetvoorwaarden: Rustig weer, vrij van thermiek, turbulentie, en/of neerslag Het vliegtuig is op MTOM gebracht en mag vervolgens maximaal 1 uur vliegen.Na deze tijd moet het vliegtuig opnieuw op MTOM worden gebracht. Uitvoering: De vliegproeven worden vanaf een in het kwaliteitshandboek geautoriseerd vliegveld uitgevoerd.

Op tweezitters vliegt de eigenaar of testvlieger samen met een door de ANMI meetploeg aangestelde waarnemer.

Op Eenzitters worden de vliegproeven door een gecertificeerde testvlieger of door de eigenaar zelf uitgevoerd. Hierbij moet altijd een door de ANMI meetploeg aangestelde waarnemer aanwezig zijn.

Voor Eenzitters is een speciale, hier niet nader omschreven procedure van toepassing.

Procedure:

Vastleggen: Temperatuur op het veld.

Indien voorhanden hoogtetemperaturen anders temperatuurverloop volgens standaardatmosfeer.

De metingen worden verricht met, de door het ANMI bepaalde, Vy.

Tijdens de testvlucht wordt de verticale afstand gemeten die het vliegtuig aflegt gedurende 30 seconden stabiele klim. De klim wordt ingezet bij 500 ft. Vol vermogen wordt geselecteerd met gashendel in de stand max. vermogen. Indien verstelpropeller: max. toerental. Deze instellingen worden bij iedere testrun opnieuw geselecteerd. Met vol vermogen wordt een vooraf bepaalde snelheid aangehouden. Indien een stabiele klim en snelheid is bereikt wordt de tijdwaarneming gestart. De na 30 seconden bereikte hoogte wordt vastgelegd. Gedurende de testvlucht wordt continu het propellertoerental gemeten met de Propeller Tachometer. Deze meting wordt driemaal herhaald, waarbij de maximaal toegelaten spreiding 10% bedraagt. De bij drie metingen bereikte hoogtewinst wordt gemiddeld. De verticale snelheid RC (ft/min) bij deze vliegsnelheid is het dubbele van dit gemiddelde.

Verwerking meetresultaten

De verkregen waarde voor RC wordt vastgelegd op het formulier 340 Aanvraagformulier voor een geluidsmeting door het ANMI volgens ICAO Annex 16; chapter 10; chapter 10; 3rd edition; amendment 8 van 24-11-2005.

Op het formulier Ih wordt het bijbehorende propellertoerental vastgelegd. De gemeten RC wordt gecorrigeerd op zeeniveau en standaardatmosfeer De hoogte, bereikt halverwege de klim, geldt als basis voor deze correctie.;

Bijlage N-1 S15, afdrukvoorbeeld rekensheet Bijlage N -1 wordt gebruikt om de gemeten waarden te corrigeren naar standaardatmosfeer. Hierbij is een niet ingevulde sheet afgedrukt. Dit om U een indruk te geven van de te verwerken informatie en gewenste resultaten. De benodigde formules zitten verwerkt in de sheet die bij het ANMI beschikbaar is voor de meetploeg. Deze zijn goedgekeurd door IVW.

Afdrukken E-mail