Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers /

Bouw je eigen vliegtuig.

Reeds duizenden over de gehele wereld zijn u voorgegaan. Ook in Nederland is er een groeiende belangstelling. Al naar gelang ambitie en mogelijkheden worden verschillende wegen bewandeld.
- Bouwen naar eigen ontwerp.
- Bouwen naar reeds bestaand ontwerp.
- Afbouwen van een bouwpakket.
Verder is er differentiatie naar soort vliegtuig. De meesten zijn vaste vleugel vliegtuigen met motor. Gyrocopters, helicopters, zweefvliegtuigen en motorzwevers komen ook voor. Bouw materialen zijn kunststof, hout, metaal of gemengde construktie.

Bij NVAV leden komen alle varianten voor. Het afbouwen van een bouwpakket wint de laatste tijd sterk aan populariteit. Ontwerpen is slechts voor een enkeling weggelegd.


Aanmeldingsformulier

Vliegen.
Hoewel het bouwen op zich een plezierige bezigheid is, streven de meeste bouwers er naar om te gaan vliegen. Mag dat zomaar? Nee. De wet vereist voor het vliegtuig een bewijs van luchtwaardigheid (BvL) en voor de vlieger een Vliegbrevet.
Voor een zelfgebouwd vliegtuig kan een BvL in de catagorie R (restricted) worden aangevraagd. Sinds 1994 bestaan hiervoor in Nederland bruikbare regels. In geval van een reeds eerder gecertificeerd ontwerp verlangt de overheid een "Eigen Verklaring" van de bouwer dat het vliegtuig is gebouwd in overeenstemming met de door de ontwerper vastgestelde tekeningen en bouw methodes. Verder wordt een "Verklaring van geen bezwaar" verlangd, afgegeven door een daartoe bevoegde persoon.

De NVAV is een vereniging met bijna 300 leden die actief zijn in het bouwen van en vliegen met zelfgebouwde vliegtuigen.
Ten tijde van de oprichting van de NVAV in 1971 werd dit beschouwd als onmogelijk en van overheidswege onacceptabel. Geleidelijk is dit beeld verbeterd. Al is het is nog steeds geen kleinigheid om met je zelfgebouwde vliegtuig de lucht in te gaan zijn reeds tientallen in Nederland die het doen. De meesten zijn lid van de NVAV, waarin zij elkaar ontmoeten, inspireren en helpen in woord en daad. Veel leden hebben een professionele opleiding en werkkring.

De NVAV heeft een aantal Adviseurs die de leden ondersteunen bij selektie van het te bouwen ontwerp, de bouw, en het invliegen en bij het onderhoud. Bij de aanvraag voor een R-BvL wordt dan ook ondersteuning gegeven en kan de benodigde "Verklaring van geen bezwaar" worden afgegeven.

De verenigings activiteiten spelen zich af op de volgende terreinen.
- Uitgifte van het contactblad "Profiel."
- Fly-in en bijeenkomsten.
- Overleg en kontakten met andere instanties.
- Adviseren van bouwers en eigenaren.

De NVAV stelt zich op als de vertegenwoordiger van de Amateurvliegtuigbouwers in Nederland. Zij wordt als zodanig erkend door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (I.V.W.) divisie Luchtvaart waarmee geregeld overleg wordt onderhouden. De NVAV is Buitengewoon lid van de KNVvL en is als zodanig betrokken bij het Internationale overleg in de FAI.

Het bestuur


Regeling Amateurbouwluchtvaartuigen Dit zijn regels opgesteld door de overheid. Hier kunt u dat acrobat bestand downloaden. Print het uit voor uw map. Indien u nog geen Acrobat reader bezit kunt die hier legaal downloaden.

 

Afdrukken E-mail