Onderhoud en inspecties

De NVAV heeft een sturende rol bij de eigen verantwoordelijkheid van de vliegtuigbouwer.
Leden laten zich begeleiden en krijgen een project nummer.
U draagt zelf verantwoording over uw project en doet verslag in het daartoe bestemde bouwhandboek.
In de praktijk blijkt het nuttig vrienden te maken en zich op de hoogte te stellen van bouwers van het zelfde type vliegtuig of soortgelijke bouwwijzen.

In de pionierhangaar waren tot voor kort zaterdagse, informele bijeenkomsten, waarin; "Hoe doe jij dat nou, uitgebreid naar voren kwam."Alle taken in de vereniging worden gedaan door vrijwilligers van de vereniging die dit ! Vrijwillig ! naast het eigen project doen.

Maak het hen en uzelf makkelijk.
Steek zelf de handen uit de mouwen.


 

Afdrukken E-mail