• Luchtruimteklassificatie EHBK

Vakbladen

Verenigde vleugels                          

Secretariaat

De Nederlandse Vereniging van Amateur Vliegtuigbouwers NVAV

Secretariaat :
Huizerweg 108
1402 AH Bussum
 
Onze standaard vergaderlocatie is Pionier Hangaar, Maraboeweg 12, Lelystad.
Hier hebben wij onze maandelijkse bijeenkomsten, waar veel uitgewisseld wordt met elkaar.