Vrijwilligersdag Seppe

Zaterdag 24 oktober 2015 waren de vrijwilligers van onze vereniging uitgenodgd door het bestuur op vliegveld Seppe.

3 oude knarren bij elkaar

We mochten met het vliegtuig komen, maar met de auto was ook niet verboden. Er waren maar twee leden die zo origineel mogelijk kwamen. Martin van de Broek en Wim Mijnen. Beide met hun eigen kist. De rest kwam met de auto.

Nadat onze voorzitter ons welkom had geheten hield die ons een verhaal voor. Nota bene een verhaal over een boot, en dat bij vliegtuig mensen. Da's lef.  Ik kan niet het hele verhaal oplepelen, maar de strekking van het verhaal was dat hij onze vereniging vergeleek met een hele mooie bijzondere boot, waar een aantal zaken waren die niet helemaal goed liepen, maar waar de meeste en de grootste gevaren van buiten kwamen. IJsbergen, met van die gemene problemen die zich onder water afspelen, maar levensgroot zijn. Het was oorverdovend stil tijdens zijn verhaal, wij hingen als kleine jongens aan zijn lippen, totdat hij zijn verhaal afrondde met de climax, "TITANIC". Maar, wij begrepen hem allemaal in één keer, en volkomen. Met andere woorden, laten we ons niet blind staren op een aantal interne zaken, want de grootste problemen komen van buitenaf op ons aan.

Daarna gaf één van de mensen van het vliegend museum Seppe een lezing over hun organisatiestructuur en hun uitdagingen. Dat kwam eigenlijk een beetje op het zelfde neer als waar wij als vereniging mee kampen. Ook hun vereniging heeft net als de onze te maken met van die "vreselijk eigenwijze vliegers en vliegtuigeigenaren" die je soms maar moeilijk kunt temmen, te oud worden, en niet gemakkelijk jonge aanwas kunnen vinden. Niets nieuws onder de zon.

Natuurlijk mochten we ook het museum doorsnuffelen, en ook daar bleek weer dat wij net zo goed met de handen als de ogen kunnen kijken. Vreselijk mooi spul, en met het klapstuk, Messerschmidt ME109 5G. Vooral die laatste 2 karakters zijn heel bijzonder, want van dat type, is die op Seppe de enigste nog op deze aarde. Het vliegtuig is zeer mooi van lelijkheid. Het ding heeft diep onder de grond gezeten, is daar weer uitgehaald, en toen door een medewerker van het museum met een hamer weer in vorm geklopt. Veel lapwerk, waar wij als zelfbouwers van gruwen, maar dit vliegtuig vliegt nooit meer, dus het hoeft ook  niet "gecertificeerd" te worden door amateur vliegtuig bouwers. Wij kunnen namelijk heel goed andermans vliegtuig "certificeren". Echt een pracht ding. Zie maar eens op de bovenstaande foto. Is het niet mooi, die drie oude knarren bij elkaar? Alle drie even grijs en kaal als die Messerschmidt, en net zulke "dappere strijders". 

Ga zelf ook eens een keer kijken in het museum, het kost niet veel, en de verhalen zijn mooi.

Na het struinen door al dat moois kregen we een eenvoudige, doch zeer goed verzorgde lunch aangeboden door het bestuur, waarna we in een brainstormsessie de resultaten van een door onze secretartis opgezette enquete besproken hebben. Dat laatste kunnen we ook heel goed. We moesten weer afbreken anders zaten we er nu nog.

Al met al een heel nuttige dag, waarin we weer geen enkele cleco konden zetten, maar we allemaal weer goed bezig waren en ons beschikbaar stelden voor het algemeen belang dat NVAV heet.

Wij bedanken het bestuur voor deze leuke dag.

De vrijwilligers.

WP 20151024 12 21 58 ProWP 20151024 11 59 08 Pro

 

 

Afdrukken E-mail