• Geinteresseerd
  • Inschrijfformulier
Uw aanmelding. Velden met * zijn verplicht.
Naam(*)
Uw achternaam compleet toevoegen.

Voornaam(*)
Uw voornaam toevoegen.

Adres(*)
Uw adres toevoegen.

Woonplaats(*)
Uw woonplaats toevoegen.

Postcode(*)
Uw postcode toevoegen.

Landcode b.v. NL(*)
Uw land toevoegen.

Telefoon(*)
Uw telefoon 1 toevoegen.

E-mail(*)
Ongeldig email addres.

Studenten-lidmaatschap(*)
Er moet minimaal 1 vinkje aangevinkt zijn.

Indien u gebruik wilt maken van het studentenlidmaatschap moet u ook aantonen dat u daadwerkelijk student bent. U mag dat aantonen met een mail naar ict@nvav.nl

Geboortedatum(*)
Ongeldige invoer

Geef uw geboortedatum op. DD-MM-YY

IBAN Bank nr(*)
Ongeldige invoer

BIC swift code(*)
Ongeldige invoer

Bank naam(*)
Ongeldige invoer

Bank plaats(*)
Ongeldige invoer

Incasso voor contributie(*)
Ongeldige invoer

Wij accepteren bij de NVAV alleen nog maar incasso. De contributie behoort betaald te worden en het kost steeds heel veel tijd en energie om de betalingen te organiseren. Dit is verreweg het gemakkelijkst.

Website(*)
Ongeldige invoer (http(s)://benodigd)

Waar gaat uw interesse naar uit?(*)

Ongeldige invoer

Hebt u al een keuze gemaakt?(*)

Ongeldige invoer

Hoe wilt u bouwen?(*)

Ongeldige invoer

Gaat u de kist alleen bouwen?(*)

Ongeldige invoer

Bent u bereid tot het verlenen van actieve medewerking aan de vereniging b.v. op grond van uw opleiding, beroep of bekwaamheid?(*)

Ongeldige invoer

Bent u in het bezit van een Brevet?(*)

Ongeldige invoer

Mogen wij u emailadres gebruiken voor nieuwsbrieven
Ongeldige invoer

Mogen foto's van u en uw vliegtuig gebruikt worden op de website?
Ongeldige invoer

Bent u al eerder lid geweest van de NVAV?(*)

Ongeldige invoer

Beantwoord de volgende vragen(*)
Ongeldige invoer