Positie:
Notuliste
E-mail verzenden
(optioneel)
Overige gegevens:

Joke is geen lid van de vereniging, ze is de vrouw van Rens verhoeven, maar zij zit bij elke vergadering van TZ en notuleert dan alles. Zodoende onmisbaar voor de vereniging.